Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Osvobození Velkého Petřvaldu 1945

Již od léta 1944 občané tušili, že se válka pomalu chýlí ke konci. Touto cestou bych vám rád přiblížil situaci oněch dní.
29. Srpna 1944 v dopoledních hodinách byl uskutečněn největší a nejničivější americký nálet na Ostravu, při něm byla část bomb svržena i na Starou Ves nad Ondřejnicí. Směrem na západ začaly ustupovat malé německé oddíly i jednotlivci, kteří se snažili vyměnit vojenskou výstroj i výzbroj za civilní šaty, nebo třeba bicykly. Samotná fronta o sobě dávala vědět od čtvrtka 26. Dubna 1945, kdy byl zahájen útok na Klimkovice. Na severozápadním horizontu bylo zřetelně slyšet dunění děl, po nocích vidět plameny a záblesky. Němečtí přistěhovalci začali opouštět zabrané usedlosti. 29. a 30. Dubna byla sovětským letectvem bombardovaná i naše obec. Místní si začali shánět zásoby a schovali se do sklepů a jiných krytů.
Boji o Petřvald předcházela ve středu 2. května 1945 odpoledne průzkumná činnost a krátká dělostřelecká příprava, kterou vedl 323. pluk 128. gardové horské střelecké divize od Staré Vsi nad Ondřejnicí s podporou dalších jednotek od Petřvaldíku. Ostřelování nebylo nijak masivní, třemi granáty však při něm byla zasažena kostelní věž. V té tobě již nebyla osazena velkým zvonem z roku 1564, který Němci zrekvírovali 7. Února 1942 pro potřeby německého průmyslu. Po válce se i přes veškerou snahu zvon nepodařilo nalézt. V troskách spadlé věže byla objevena časová schránka.

Zvětšit obrázekZvětšit obrázek


Petřvaldský kostel a staroveský zámek poškozeny dělostřeleckými zásahy. Toto se stávalo běžnou praxi a záměrem. Zpravidla se totiž jednalo o dominanty obcí na vyvýšených místech, tudíž potencionální útočiště pro pozorovatele, odstřelovače, případně kulomety.


Následně došlo ke střetu předsunutých sovětských jednotek 4. Ukrajinského frontu generála Jeremenka s krycími nacistickými oddíly. Wehrmacht měl v Petřvaldě a jeho blízkém okolí rozmístěny posádky dělostřelectva a protivzdušné obrany s FlaKy 88 využívanými ke konci války i k likvidaci tanků. Na rozdíl od osádek z okolních obcí měla ta petřvaldská dostatek munice, které si již jinde nedostávalo. Dále se zde nacházely zbytky oddílů ustupujících od Ostravy.

Zvětšit obrázek


Zničený 88 mm protiletadlový kanón FlaK 37 včetně munice.


Okolo 16 hodiny byly obsazeny domy č. p. 146 a 143 na severním konci obce, do půlnoci došli vojáci na náměstí, tam byl však jejich postup zastaven. Boj o Petřvald byl velice tuhý. Úsek dlouhý přibližně 1.200 metrů byl osvobozován více než osm hodin! Ruské oddíly pochopily nevýhodnost situace a stáhly se zpět. Na bojišti nastala ideální příležitostí kontaktovat velitelství vzdušných sil s prosbou o leteckou podporu. Díky špatnému počasí (zataženo nízkou oblačností, mlha, déšť, občas dokonce sněhová přeháňka) nebylo letectvo pro podporu pozemních jednotek nasazeno a Petřvald tak zůstal ušetřen značných ztrát na životech i majetku. Ve čtvrtek 3. Května 1945 okolo páté hodiny ranní do bojů zasáhla 42. gardová a 1. Československá tanková* brigáda společně se samopalníky a sovětskou pěchotou.

*(sestavená v Buzuluku z dobrovolníků, tzv. volyňských Čechů, žijících na území dnešní Ukrajiny, v oblasti mezi Varšavou, Rovnem a Lvovem. Jednalo se o potomky etnických Čechů, kteří do tehdejšího carského Ruska odešli v 19. století z Rakouska-Uherska. Patří mezi ně například i Mikuláš Končický, dnes brigádní generál v. v. , účastník bojů u Sokolova, Bílé Cerekve, Kyjeva a na Dukle. Mládeži spíše známý jako patron českých hráčů World of tanks. )

Zvětšit obrázek


Tanky T34/85 a samopalníci v prošívaných vatovaných kabátech. V případě deštivého počasí byly doplněny o celtové pláště.


Tomuto náporu již oddíly německé armády neodolaly. Zapálily školu a stodoly aby zpomalily postup rudoarmějců a mohly v hustém kouři ustoupit z vesnice. Zpřetrhaly elektrické a telefonní vedení, náložemi vyhodily betonový most přes řeku Lubinu, jehož zničením se snažily zabránit přesunutí posil od Petřvaldíku, který byl osvobozen již 2. Května. Při detonaci byla tlakovou vlnou a úlomky vytlučena okna domů v blízkém okolí. Výbuch most nezničil docela, došlo jen k jeho rozlomení. Pěšími byl i nadále užíván, povozy a těžká technika využívala brodu, který je vedle nového mostu (postaveného na stejném místě) patrný dodnes.

Zvětšit obrázek


Zničený most přes řeku Lubinu.


Po jedné hodině odpolední došlo k osvobození celé obce a boje se přesunuly směrem ke Dvorku, Mošnovu a Sedlnicím. Wehrmachtem byly odvezeny obecní knihy, matriky, mapy, razítka a hotovost z obecní pokladny. Jinak se Němci, vědomi si své porážky, chovali k civilnímu obyvatelstvu slušně.

Sovětské jednotky s československými tankisty se příliš nezdržovaly, spěchaly na pomoc Praze, kde se ještě bojovalo. Občané se s Rudou armádou vítali a hostili jí, byly vyvěšovaný české a sovětské vlajky, hrála hudba. Tři dny projížděly vesnicí dlouhé kolony sovětských jednotek, především vojenské zásobovací oddíly (tzv. trény) s vozy taženými koňmi. Národním výborem byly ustanoveny lidové milice, vyzbrojená zbraněmi po Němcích, aby pomohly zajistit klid a pořádek a chránily životy a majetek. Nebezpeční však nebyli ustupující nacisté, ale Sovětští vojáci druhého sledu, tzv.,, Marodeři, , kteří zůstávali v obcích a rabovali. Ve školní kronice je chování osvoboditelů popisováno takto: Tvrdý frontový život je nenaučil jemnému způsobu života, takže mnozí byli jejich chováním rozčarováni. Jednotlivci se dopouštěli přestupků ve styku s obyvatelstvem, zvláště v podnapilém stavu. Vojáci si sami brali jídlo a pití, zabavovali koně, povozy, dobytek a panu Václavu Tichopádovi dokonce autobus. Zajímali se hlavně o:, , Zoloto, naručnyje časy a děvočky., , Neptali se, brali. Pokud by se prosili, nic by nedostali, byla bída. Jejich chování bylo v ostrém kontrastu s prvolíniovými vojáky, kteří byli většinou inteligentní, vzorově ustrojeni a vůči civilnímu obyvatelstvu ohleduplní. Starali se jen o to, kde jsou,, germani,,.

V bojích o Petřvald zahynulo 33 rudoarmějců (z toho dva důstojníci), čtyři byli zranění a pět civilních obyvatel (z toho jedno dítě), tři byli raněni. Těla vojáků byla pohřbená v několika zahradách místních občanů, posléze exhumována a převezená na hřbitov do Frýdku. 6 Společný hrob Rudoarmějců v Dostálově zahradě s nápisem: Věčná sláva hrdinům padlým za svobodu a nezávislost naši vlasti!


Německých vojáků padlo v naší obci 16 a byli zakopáni na jednom z petřvaldských pozemků. S novým majitelem domu jsem mluvil, nechtěl však zveřejnit jeho číslo popisné, natož tak exhumovat těla. Snad v obavách z návalu pozůstalých, kteří by z jeho zahrady udělali poutní místo. Ať už byli jací chtěli a bojovali na jakékoliv straně, pořád to byly lidské bytosti, něčí synové, otcové, bratři a přátelé. Proto si zaslouží důstojnější místo posledního odpočinku, než je hromada chlévské mrvy a mělká díra bez označení.

I na majetku byly způsobeny veliké škody. Pět stodol a čtyři budovy zcela vyhořely, dalších dvacet bylo těžce poškozeno bombami, či granáty. Silnice byly ucpány auty, tanky a jinou technikou. U cest mrtví koně, zabití Němci i padlí ruští hrdinové. Po dvorech množství munice a jiného potřebného i nepotřebného vojenského materiálu.Co nám po Němcích zůstalo

- Jízda vpravo. Ta byla ustanovena ze dne na den již 16. Března 1939 a Němci jí zaváděli na všech jimi dobytých územích (proto se v Anglii jezdí vlevo). Do té doby se i u nás využíval levostranný provoz. Mimochodem, prvním, kdo do Japonska přivezl automobil byl čech, a jelikož se tak stalo před válkou a Němci Japonsko nedobyli, jezdí se tam vlevo dodnes.
- Letní čas zavedený roku 1940 v Protektorátu Čechy a Morava jakožto důsledek úsporných opatření neměli obyvatelé rádi, protože je pozdní soumrak okrádal o spánek.
- Kulhavka a slintavka k nám byla z Německa zavlečena již na začátku okupace.
- Margarín, jakožto levnější náhražka másla.
- Pěstování řepky olejky a cukrové řepy.Zajímavosti z Petřvaldu a okolí

- Jan Kubiš, jeden ze dvou atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinhadra Heydricha, sloužil roku 1938 jako četař v Novém Jičíně u 15. pěšího pluku s velitelstvím v Opavě.
- Ve dvoře č. p. 42 stál 3. května Ford-Marmon (získaný od Američanů v rámci zákona o půjčce a pronájmu) s Kaťušemi BM-13. Při ostřelování pozic ve směru dalšího postupu selhalo jedné z raket spalování. Nízkým letem zavadila o střechu stodoly u č. p. 115 a následně narazila do venkovní zdi domu č. p. 58, kde naštěstí nevybuchla. Otvor po dopadu je dodnes dobře patrný.
- Od března do září 1944 byla v petřvaldské sokolovně ubytovaná skupina přibližně 80 francouzských zajatců, kteří měli stavět sloupy dálkového elektrického vedení spojujícího Varšavu s Vídní. Zajatci měli mimo pracovní dobu poměrně volný režim pohybu bez přísného dozoru. Běžně se stýkali s místními obyvateli, hrávali s nimi fotbal, účastnili se bohoslužeb.
- K vůbec prvním sovětském bombardování Petřvaldu se váže tato příhoda:. Společně s místními obyvateli sledovali přílet letadel i němečtí vojáci:, , Das sind unsere Piloten., , byli přesvědčeni. Až střelba z palubních zbraní, rudé hvězdy na křídlech a otevřené pumovnice je vyvedly z omylu. S křikem:,, Alarm, schwarzer Tod., , (tak byl označován bitevník Il – 2 Šturmovik) zalézali do všech možných děr.
- Dědeček, jakožto obyvatel pohraniční oblasti Hlučínska, musel nastoupit k Wehrmachtu a byl na sklonku války odvelen na západní frontu do Francie. Tam ze strachu o holý život, ale hlavně proto, že byl přesvědčen o nesmyslnosti války i chybné straně, za níž bojoval, dezertoval. Dva dny přespal nahý v neposečeném poli, kde přečkal přechod fronty. Poté se přidal na stranu Francouzů a do konce války hlídal pláže plné krásných mladých žen.
- Za války byl v naší obci společný obecní úřad pro Petřvald, Petřvaldík, Košatku i Harty. Starostoval zde Rudolf Scheuter. Po osvobození byl nalezen mrtev s prostřelenou hlavou. Občané byli přesvědčení, že spáchal sebevraždu, ale zbraň se nikdy nenašla. K došetření tohoto případu nebyla ani chuť, ani politická vůle, takže zůstal dodnes neobjasněn.
- Na budování protitankových zátarasů v okolí Krmelína bylo najato několik ročníků české zemědělské mládeže z Ostravy. Jejich pracovní výsledky byly ale natolik chabé, že byly brzo odvolány.
- Petřvaldský pekař Zdeněk Tyleček za války tajně odkládal obilí a po troškách jej nechával semlít v Mošnově. Mouku pak uschoval před německými okupanty i sovětskými vojáky do Hartu. Ihned po osvobození tak byl Petřvald jedinou obcí v širokém okolí s vlastním čerstvým chlebem.
- K odstraňování zanechaných zbraní a munice z okolí obce byl určen i krejčí Oldřich Mácha. Nalezenou pancéřovou pěst však neodevzdal místnímu výboru. Ze zvědavosti jí vhodil do ohně! Po detonaci byl zasažen několika střepinami a na následky těžkého zranění a velké ztráty krve zemřel.
- 10. května 1945 přelétla z polské Poremby-Brzezce na polní letišti v Albrechtičkách 1. Československá smíšená letecká divize, která se od 14. Dubna účastnila Ostravsko-Opavské operace. Letce přišli přivítat obyvatelé blízkých obcí. Z jednoho stroje Il-2 vystoupil mladík v zimní letecké kukle. Někdo z přihlížejících se zeptal, co že to má na hlavě. Pilot bez váhání odpověděl:,, Eto sabaka., , Hold jiný kraj, jiný mrav. Němečtí piloti používali beránčí kožich, ale pes evidentně také zahřeje.
- Koně umíraly za války únavou, nebo na selhání srdce. Často se stávalo, že od hladu žraly vlastní uzdy nebo slámu ze střech, z čehož jim hrozila kolika.
- Při osvobozovacích bojích o Petřvald mělo zahynout 33 sovětských vojáků. Toto číslo se však vzhledem k okolním obcím jeví jako příliš vysoké. Posuďte sami: Harty 0, Trnávka společně s Kateřinicemi 5, Petřvaldík také 5 obětí, Mošnov 11, ale třeba i celá Praha měla,, jen, , 29 padlých rudoarmějců. Vysvětlením může být svědectví několika pamětníků, kteří uvádí, že část z ,, osvoboditelů, , (snad 6 nebo 7) exemplárně potrestal jejich vlastní velitel, a to výstřelem od hlavy z bezprostřední blízkosti. Mělo se tak stát za krádeže a znásilňování. Tyto informace se však nepodařilo dosvědčit. V minulosti se o to již údajně někdo pokusil, narazil ale na problém s identifikací mrtvých. Zatímco němečtí vojáci používali tzv. psí známky z kovu, Sověti černé bakelitové osmihranné schránky přezdívané medailony smrti, kterých se z pověrčivosti zbavovali, později je nahradily vojenské knížky (knížka rudoarmějce). Ty ale neměly v bojovém nasazení dlouhou životnost, byly totiž vyrobeny z papíru. U mrtvých, které se podařilo identifikovat, bylo v záznamech Ústředního archívu ministerstva obrany SSSR nedaleko Moskvy uvedeno: Hrdinně zahynul v boji. Jak to tenkrát bylo, už dnes asi nikdo nezjistí, ale vzhledem k absolutní neúctě k lidskému životu to je možné. Sám Stalin řekl:,, Smrt řeší všechny problémy. Není člověk, není problém., , nebo,, Smrt jednotlivce je tragédie, smrt miliónů je statistika., , Nakonec tak bylo jedno, jestli za smrt nejen vojáků nesl odpovědnost Rakušan s malým knírkem, nebo Gruzínec s velkým knírem.
- Konec evropské části bojů nastal 8. Května 1945, jelikož se ale jednalo o konflikt globálního významu skončila druhá světová válka až 2. Září 1945.
Petr Říčný

Autorem použitých fotografií je Rad. Hanzelka

Autor: enyonunyo, zobrazeno: 3948x, komentářů: 7  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele enyonunyo


Nálezy:

Ložiska z T-34 – 11.5.18 |zobrazeno: 2631x, komentářů: 9
Mačeta? – 15.2.18 |zobrazeno: 10877x, komentářů: 24
Mosin 7,62x54R a UUO – 24.3.17 |zobrazeno: 3501x, komentářů: 5
To hezčí z letošní sezóny – 25.11.16 |zobrazeno: 7157x, komentářů: 33
Prosba o určení – 18.11.16 |zobrazeno: 3596x, komentářů: 3
Po opískování – 29.4.15 |zobrazeno: 3466x, komentářů: 6

 
Články:

Osvobození Velkého Petřvaldu 1945 – 1.10.15 |zobrazeno: 3948x, komentářů: 7

 
Půdovky atd.:

Německá Fräulein – 21.4.17 |zobrazeno: 2394x, komentářů: 3
Barel – 7.4.17 |zobrazeno: 5672x, komentářů: 16
Anglický gentleman – 31.3.17 |zobrazeno: 2169x, komentářů: 4
Bodák a útočný nůž – 7.3.16 |zobrazeno: 4137x, komentářů: 11

 Dohledávačka nálezů Teknetics


 Nabídka detektory kovů
XP Deus 22 cm HF WS5 - vysokofrekvenční - Detektory kovů
XP Deus 22 cm HF WS5 - vysokofrekvenční


Cena: 23950 Kč
Nebo na 15 splátek
1597 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 31. 3. 2019!
více


 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 3021x, kom.: 21
Včerejší procházka
zob.: 3323x, kom.: 18
Motor DKW NZ 350-1 wehrmacht z roku 1944 hotov
zob.: 1913x, kom.: 17
Skromné nálezy ze dvou vycházek
zob.: 2435x, kom.: 15
Vydařený víkend
zob.: 1334x, kom.: 14

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový akční set XP Deus PRO II - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2019, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ