Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Poutavé putování za Římany

Přítomnost starých Římanů na našem území je vzrušujícím tématem archeologie i u nás hledačů a artefakt z doby Římské říše, ať už je to mince, spona či jiný předmět, patří k těm nejcennějším nálezům. O čem tyto nálezy vypovídají a další zajímavé podrobnosti o pobytu a pohybu římských vojenských jednotek na našem území jsme se dozvěděli na přednášce odborníka z nejpovolanějších - Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR Brno.

Balázs Komoróczy se specializuje na archeologii doby římské a na sídlištní archeologii obecně. Je vedoucím výzkumné základny v Dolních Dunajovicích, odkud jsou pod jeho vedením realizovány systematické i záchranné výzkumy zejména v okolí římské pevnosti na Hradisku u Mušova.
Téma další v řadě přednášek pořádaných Detektorwebem tedy znělo více než slibně: Po stopách Římanů na našem území (nejen) s detektory kovů.

Úvodem Balázs Komoróczy připomenul, že archeologie mluví o „době římské“, ne germánské, ale název je odvozen od kultury, která na tomto území v pravém slova smyslu nebyla. Šlo o germánské prostředí s extrémním průnikem cizích kultur. A tak se dnes archeologové opírají o kovové nálezy, římských artefaktů v hrobech germánských bojovníků, či na sídlišti Germánů. Existují tu souběžně dvě skupiny nálezů – římské a germánské.
Z těchto nálezů ale i výjimečně z písemného pramene je zřejmé, že i když Římané toto území nepovažovali za své, uplatňovali u Germánů své zájmy formou jak finanční tak vojenské pomoci.

K nálezům, které mohou významně přispět ke znalosti římsko-germánských kontaktů na našem území, jsou střepy nádob, jejichž nálezy jsou důležité zejména v české kotlině, kde je jich výrazně méně než na jihu Moravy a na dolnorakouském území. Nápadné střepy pocházejí třeba z tzv. římského porcelánu z Galie.

I když mnozí z nás se při hledačských výpravách rozhlížejí na polích i po keramice, jsou pro nás pochopitelně zajímavé především kovové předměty. Nádherné jsou římskoprovinciální spony z druhé pol. 2. st. a z první pol. 3. st., pestré, většinou emailem zdobené. Jejich nálezy např. ukázaly, že v určitých obdobích panovala stejná „sponová“ móda u Germánů i Římanů.

Další kategorii nálezů z římské doby představují bronzové nádoby. Před nástupem detektorů se archeologové domnívali, že byly jen darem směrem k mocným a bohatým germánským elitám, dnes díky četným nálezům pomocí detektorů víme, že byly přítomny v každé germánské osadě.

Balázs Komoróczy zdůraznil, že pro archeology jsou někdy důležitější nálezy fragmentů, mnohdy na první pohled nezajímavé plíšky, které mohou např. pocházet z brnění a doložit přítomnost vojenských jednotek na daném území.

Pro hledače bývají pochopitelně vyhledávaným nálezem římské mince. Vedou se diskuze, co jejich výskyt na našem území znamenal: jestli se dostávali ke Germánům jako platidla či jen jako nositelé drahého kovu. Tento názor převažoval ještě v nedávných dobách. Dnes, zejména díky detektorovým nálezům se objevují v takovém počtu a v takové plošné distribuci, že se zdá, že byly přítomny na každé germánské lokalitě a tedy že to jen nositel drahého kovu být zřejmě nemohl.

Mince jsou důležitým pomocníkem při datování lokality, z tábora u Mušova je známo 203 ražeb. Balázs Komoróczy vysvětli, proč je každá z nich pro archeologii důležitá. Zjednodušeně řečeno: archeolog z nálezů mincí vytváří jejich chronologické skladby – počty ražeb řadí k jednotlivým císařům, když např. kulminují mince císaře Marka Aurelia a bronzové ražby, jež tvořily základ žoldu, je to silná indicie pro to datovat lokalitu do doby tohoto císaře. A čím reprezentativnější, početnější a úplnější budou nálezy, tím to může archeolog tvrdit věrohodněji. Prostě to není o nějakém sběratelství, archeolog nepotřebuje vlastnit každičkou minci, ale aby mohl vyprávět příběh daného místa, potřebuje pro to co nejvíce dat.

V další části přednášky Balázs Komoróczy ilustroval na konkrétních nálezech, proč je důležitá přesná lokalizace nálezů. Např. na tzv. české variantě spon s očky, které se pokládají za doklad toho, kam až sahala Marobudova říše.
Další spona - specifický typ zvaný Almgren 129 s prořízlým lučíkem je citlivým ukazatelem migrace v době markomanských válek. Spony přinesly na jižní Moravu Germáni přes Moravskou bránu z území dnešního Polska a na základě dosavadních nálezů se zdá, že se tyto etnické pohyby nedotkly české kotliny. Případné další nálezy těchto spon v české kotlině mohou ukázat něco jiného.

Velkou pozornost upoutala část přednášky hovořící o římských importech, politicky motivovaných darech, které se objevují v hrobech bohatých germánských náčelníků.

Největší přítomnost římských vojáků na naše území dosáhla v období tzv. markomanských válek v letech 166-180 a nejen symbolicky ji ukončila smrt Marka Aurelia.

Jakýmsi zlatým bodem přednášky bylo pak vyprávění o výzkumu na unikátní lokalitě na Hradisku u Mušova, kterému se Balázs Komoróczy dlouhodobě systematicky věnuje. Výzkum dnes plochého návrší na severním břehu Novomlýnského jezera započal již ve 20. Letech a odhalil jeho mimořádný rozsah i význam: zhruba 33 ha plochy jej řadí k mimořádně velkým římským táborům nejen u nás ale i v celé Evropě.

Tábor chránilo klasické římské opevnění – dva či tři někde až přes 4 metry hluboké příkopy, sypaný val s věžemi na čtyřech kůlech velikosti půdorysu 4,5 x 4,5 m. Byl zde objeven i unikát v římské fortifikační architektuře: val byl obložen z obou stran nepálenými cihlami. Když si představíme, že tu Římané obložili vepřovicemi o velikosti 30 x 30 cm opevnění o délce 2,9 km, vystoupí jeho důležitost a ukazuje to i na záměr na tomto místě dlouhodobě zůstat.

Z vnitřní zástavby byla zatím zjištěna budova lázní a obytná budova – jakýsi hotelový dům pro návštěvy – pobýval-li v tomto táboře i Markus Aurelius, což bohužel není doloženo, bydlel právě v ní. Dále zde byla identifikována další velká obytná budova a dílny - nálezy kovových úlomků učiněné zde detektorem ukazují na přítomnost římského vojenského polního řemesla.

Podle půdorysu byla zde identifikovaná největší předstředověká stavba na území České republiky – římská vojenská nemocnice, jaké existovaly u největších táborů. Z celé římské říše je jich známo čtrnáct (v Anglii, Sýrii, sev. Africe…)

Výzkum na této lokalitě, který by v budoucnu mohl odhalit např. i bahnem pohlcený římský přístav, dále probíhá, a tak se někdy můžeme těšit na další zajímavou přednášku.

Drtivou většinu nálezů z Mušova lze vidět na výstavě Římané a Germáni v kraji pod Pálavou v Regionálním muzeu v Mikulově.

Zkrácený videozáznam přednášky přineseme na Detektorwebu a ještě jednou děkujeme Mgr. B. Komoróczymu, Ph.D. za poutavý večer strávený ve společnosti starých Římanů.
Kasander

Zvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekZvětšit obrázekAutor: Kasander, zobrazeno: 6108x, komentářů: 6  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 2699x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 3517x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 4223x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 6044x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 5153x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 5662x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 5755x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 5638x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 5284x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 5433x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 5135x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 5625x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 5706x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 5441x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 5677x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 5608x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 6149x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 5382x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 5487x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 5495x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 5456x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 5716x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 6232x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 5766x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 5388x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 6035x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 5762x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 5519x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 5905x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 5554x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 5779x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 5525x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 5542x, komentářů: 15

 
Články:

SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 1598x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 1699x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 2320x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 2132x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 4061x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 3845x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 4576x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 9717x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 7051x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 5851x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 5690x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 5540x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 5439x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 5364x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 5383x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 5898x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 5214x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 5763x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 5291x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 5363x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 5608x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 5437x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 6650x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 5398x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 5559x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 5314x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 5441x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 6306x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 5218x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 5554x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 5699x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 5824x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 5141x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 5473x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 5508x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 5654x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 6108x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 6178x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 5531x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 6043x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 5227x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 5680x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 5498x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 5650x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 5935x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 6012x, komentářů: -12
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 6223x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 7432x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 5373x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 5605x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 5776x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 5804x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 5568x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 5719x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 5258x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 5784x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 5847x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 6942x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 5492x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 6838x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 7665x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 5712x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 6294x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 5718x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 6082x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 5624x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 6380x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 6924x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 5503x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 6129x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 5525x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 5801x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 5724x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 5327x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 6207x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 1990x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 5252x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 5278x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 5584x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 4776x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 5680x
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 3608x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 6899x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 25470x, komentářů: 29
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 8017x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 9290x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 8124x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 8496x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 8382x, komentářů: 7
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 8634x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 7408x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 7903x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 8726x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 8200x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 7384x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 7109x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 6431x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 6309x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 5854x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 6418x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 5560x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 5908x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 5764x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 5937x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 5927x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 5881x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 5437x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 5612x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 6353x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 6294x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 5999x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 6273x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 6495x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 5593x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 5888x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 6855x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 6319x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 8532x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 5791x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 6204x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 6530x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 7416x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 6130x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 5900x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 6735x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 6268x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 8290x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 6702x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 6069x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 6676x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 6319x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 5883x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 5917x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 5959x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 5841x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 6632x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 7418x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 7422x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 6747x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 7385x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 6832x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 5854x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 6052x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 6999x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 6401x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 5931x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 6207x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 6145x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 5851x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 6209x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 6106x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 6199x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 6237x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 6295x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 6436x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 7447x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 6274x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 7425x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 6131x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 6211x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 5935x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 6174x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 6102x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 7358x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 7250x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 6250x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 6768x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 6002x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 5913x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 6797x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 5748x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 5808x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 6413x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 6348x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 6224x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 5681x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 5970x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 6424x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 6251x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 6178x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 6527x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 5769x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 6451x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 5940x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 6293x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 5975x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 6721x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 6134x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 5749x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 5883x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 5683x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 7285x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 6576x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 6257x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 6494x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 5750x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 6949x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 6201x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 6578x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 6749x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 6007x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 7670x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 5943x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 5779x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 6063x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 5728x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 6088x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 6303x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 6265x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 5769x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 7010x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 6273x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 7374x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 5825x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 5987x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 6204x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 6043x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 6273x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 6222x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 6728x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 5858x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 5981x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 6402x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 6434x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 6179x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 6022x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 6523x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 7180x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 6222x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 6065x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 8470x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 6356x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 6131x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 6076x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 6305x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 6065x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 5863x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 6554x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 6653x, komentářů: 8

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
Lorenz Deepmax Z1 - detektor kovů - Detektory kovů
Lorenz Deepmax Z1 - detektor kovů


Cena: 146460 Kč
Nebo na 20 splátek
7323 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 31. 5. 2018!
více

 Příslušenství - detektory
Separační cívka RACER RC24 13x24 cm DD - Detektory kovů
Separační cívka RACER RC24 13x24 cm DD


Cena: 3670 Kč
Nebo na 20 splátek
184 Kč měsíčně bez navýšení!!!
Platí pouze do 31. 5. 2018!
více

 Kde to nejvíce žije?
Nálezy od začátku roku
zob.: 3839x, kom.: 36
Dnešní hledačka s kámošema
zob.: 4550x, kom.: 14
Prosím o určenie
zob.: 1506x, kom.: 11
Prosba o radu
zob.: 4396x, kom.: 11
Kordík wehrmachtu, Paul Weyersberg
zob.: 650x, kom.: 10

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový ještě výkonější detektor Makro RACER 2![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2018, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ