Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Vše o numismatice

  

 

  


Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV

"Každé neodborné vyzvednutí archeologického předmětu ze země znamená nevratné zničení kusu historie, a to musí být vyváženo získaným poznáním. " Tak by mohl znít jedním z hlavních motivů společného semináře detektorářů a archeologů, který o uplynulém víkendu pod názvem "Nedestruktivní metody v archeologii" proběhl ve studovně Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Zvětšit obrázek


Takové setkání archeologů a hledačů se konalo na půdě Archeologického ústavu znovu po dvou letech a jeho cílem bylo především představit základní metody práce a dokumentační postupy používané v nedestruktivní archeologii a získat znalosti, které detektoráři usnadní komunikaci s profesionálními archeology, pod jejichž vedením se může zapojit do poznávání a ochrany archeologického kulturního dědictví.

Z mnoha zajímavých a pro některé hledače někdy i kontroverzních momentů jsme vybrali některé.

V první přednášce zodpověděl zástupce ředitele ARÚ AV pro památkovou péči a legislativu Jan Mařík, archeolog z oddělení archeologie středověku, otázku, kdo všechno vlastně může u nás provádět archeologické výzkumy.

Zvětšit obrázek


Zákon č. 20/1987 sb. o státní památkové péči v paragrafu 21 říká, že archeologické výzkumy je v České republice oprávněn provádět pouze Archeologický ústav AV ČR, který v případě potřeby uzavírá dohody s právnickými a fyzickými osobami, které musí získat získat povolení od Ministerstva kultury ČR, a to na základě splnění podmínek odborné kvalifikace a dalších přísných podmínek.

Zvětšit obrázek


Vyhledávat archeologické nálezy lze pouze v rámci archeologických výzkumů. Bezpodmínečně by se měli hledači vyhýbat nejen "archeologickým lokalitám", ale i „územím s archeologickými nálezy". O co přesně jde? Pojem „území s archeologickými nálezy“ vymezuje paragraf 23, z jehož výkladu plyne pro mnohé hledače překvapivé i poněkud tíživé zjištění, že to není jen území, kde se našel archeologický artefakt, ale i území, kde se jeho nález předpokládá.

Nález, ať již byl učiněn v rámci archeologického výzkumu či náhodně, náleží - jak většina hledačů bezesporu ví - kraji či obci – pouze koná-li výzkum státní instituce, nález náleží státu.

Co všechny přítomné určitě v této souvislosti zvláště zajímalo, je otázka vyplácení odměny, nálezného. Podle platného zákona má "šťastlivec", který nalezl předmět ze zlata či stříbra nárok na základě odborného posudku na 10 procent z hodnoty drahého kovu, u ostatních předmětů na 10 procent z historické hodnoty nálezu.

Převažující praxe je v poslední době naštěstí taková, že kraje stanovují odměnu i u předmětu zhotovených z cenných kovů z jejich historické hodnoty. Především proto, že mají zájem obohacovat svá muzea o zajímavé přírůstky a rovněž při mimořádném nálezu z toho pro ně plyne určitá prestiž někdy i trocha té mediální slávy.
Co je jistě vítané - chystaný nový zákon počítá již s variantou výpočtu odměny pouze z historické hodnoty předmětu.
Není asi třeba zvlášť zdůrazňovat, že odměna se vyplácí pouze za předpokladu, že byl artefakt či depot nalezen zákonným způsobem, tedy ne pomocí detektoru.

V další diskuzi přišly na přetřes i různé teoretické modely a varianty spolupráce detektorářů s archeology. Jan Mařík pak předložil dva příklady, jak je taková spolupráce nastavena v Maďarsku a Estonsku. V Estonsku musí zájemce o spolupráci s archeology projít kurzem, kde získá příslušné znalosti a pak obdrží něco jako „řidičák na detektor“. V Maďarsku zase musí před hledáním zajít do příslušného muzea se zaregistrovat a obdrží seznam lokalit, kde nesmí hledat. Většina přítomných se klonila spíše k „estonské“ cestě.

Za zcela zoufalý bylo ale všemi přítomnými označeno represivní řešení, které zvolily slovenské úřady, důsledkem čehož je mj. mizení vzácných archeologických nálezů do ciziny.

V druhé dopolední přednášce přiblížil archeolog Martin Kuna, vedoucí oddělení informačních zdrojů a mj. hlavní autor i pro hledače inspirativní publikace Nedestruktivní archeologie, možnosti, metody a efektivitu povrchového sběru. Ten se v některých oblastech kryje s vyhledávacími postupy detektorářů a může jim pomoci získat plastičtější obraz o historii lokality, kde se pohybují. Ideální je stav, když se tyto metody při archeologickém výzkumu doplňují.Podstata tématu další přednášky Martina Kuny – Evidence archeologických výzkumů a nálezů - je jedním z latentních sporů mezi archeology a detektoráři. Jak archeolog zdůraznil, "každé vyzvednutí archeologického předmětu ze země znamená nevratné zničení kusu historie, a to musí být vyváženo získaným poznáním. " A to nezískáme, když nevíme, kde přesně byl artefakt nalezen, jak byl uložen, v jakých souvislostech a vztazích k okolí atd. - tedy, když řádně nezaznamenáme „nálezové okolnosti“. Jinak se stává pouhým krásným předmětem, který nám ale nic nepoví o své historii.

Přednáška Povrchový průzkum s detektory kovů v areálu opidia Třísov v letech 2010-2013 archeologa a numismatika Národního muzea Jiřího Militkého byla o to víc zajímavá, neboť někteří z přítomných měli možnost se jej zúčastnit.Průzkum odhalil mnohé nové skutečnosti o životě na opidiu.

Zvětšit obrázek


Jiří Militký při této příležitosti vysvětlil, proč je pro numismatiky důležitá evidence každé jednotlivé keltské mince zaregistrované s nálezovými okolnostmi, byť jich třeba několik stejného typu už mají uloženy ve sbírkách. Důležitý je už samotný fakt, že se mince vůbec našla – je střípkem do mozaiky vytvářející plastický obraz oběhu mincí v keltském světě a tím přináší i bližší vhled do keltského obchodu a ekonomiky.

Na Třísov navázal Jan Mařík příbuznou přednáškou Nedestruktivní průzkum hradiště v Libici nad Cidlinou. Byly při něm použity metody leteckého snímkování, geodetického zaměření, povrchového sběru, geofyzikálního výzkumu pomocí cesiového magnetometru a výzkum pomocí detektorů kovů. Kombinace těchto metod přinesly tak překvapivé výsledky, že doslova převrátily pohled fungování hradiště, než jak jej přinesl výzkum v 50. letech.

Zvětšit obrázek


Oba tyto případy - jak výzkum na Třísově tak v Libici - přítomným jasně ukázaly, jak je důležité, aby byl na takových lokalitách výzkum odborně veden a řízen – získané poznatky poskytnou zcela jiný obraz o historii místa, než ojedinělé, byť nahlášené nálezy.

Každý účastník školení obdržel na závěr potvrzení o účasti, které samozřejmě není dokladem opravňujícím provádět samostatně archeologické výzkumy, ale může detektoráři pomoci při komunikaci s muzei jako jakési osvědčení jeho poctivého zájmu o archeologii.

Stejně jako loni byl seminář určen hledačům, kteří již s archeology spolupracovali a na základě jejich doporučení, aby se tak zamezilo účasti těch, kteří by chtěli získané informace zneužít k vyhledávání a rabování archeolokalit.

Zvětšit obrázek


V únoru se bude konat v ARU další seminář se stejným programem, zájem o něj však už nyní vysoce překračuje kapacitu studovny. Proto hodlají archeologové i přes časovou náročnost pořádat tyto semináře s větší časovou frekvencí, aby se dostalo na více zájemců.

Takováto dlouhodobá iniciativa Archeologického ústavu je velmi důležitým a jasným dokladem toho, že se jeho zástupci snaží nalézt společnou cestu se "slušnými" detektoráři, kteří mají zájem na oficiální spolupráci.


Autor: Kasander, zobrazeno: 11100x, komentářů: 91  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele Kasander


Nálezy:

Mincičky udělaly radost – 14.6.19 |zobrazeno: 1978x, komentářů: 6
Z víkendu – 5.6.19 |zobrazeno: 4739x, komentářů: 12
Pomoc s určením – 14.11.18 |zobrazeno: 2994x, komentářů: 10
Z Údolí sudeťáčků VII. – 10.10.18 |zobrazeno: 5190x, komentářů: 10
Pár drobností – 7.9.18 |zobrazeno: 3126x, komentářů: 4
Rozbité příběhy – 20.10.17 |zobrazeno: 5733x, komentářů: 7
Pár kousků z dovolené – 15.9.17 |zobrazeno: 6358x, komentářů: 8
Velikonoční Šumava – 17.5.17 |zobrazeno: 7231x, komentářů: 7
V "Udolí sudeťáčků" VI. – 10.10.16 |zobrazeno: 9140x, komentářů: 6
Na sv. Václava - Václav IV. – 3.10.16 |zobrazeno: 7942x, komentářů: 18
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" - číslo – 25.8.16 |zobrazeno: 8766x, komentářů: 6
Drobnosti z "Údolí sudeťáčků" – 23.8.16 |zobrazeno: 8727x, komentářů: 10
Z dubnové Šumavy – 11.5.16 |zobrazeno: 8548x, komentářů: 23
Freie Stadt Danzig a něco na odkašlávání – 5.10.15 |zobrazeno: 8047x, komentářů: 7
Z minulého víkendu – 25.9.15 |zobrazeno: 8203x, komentářů: 11
Něco z dovolené – 12.8.15 |zobrazeno: 7844x, komentářů: 15
Ještě něco z jara – 29.5.15 |zobrazeno: 8624x, komentářů: 10
Robotní známky - sourozenci – 14.11.14 |zobrazeno: 8761x, komentářů: 14
Ze smeťáčku a pole – 22.10.14 |zobrazeno: 8488x, komentářů: 17
Stříbro a pečeťák – 5.9.14 |zobrazeno: 8666x, komentářů: 3
Údolí sudeťáčků IV. – 19.8.14 |zobrazeno: 8454x, komentářů: 18
V Údolí sudeťáčků III. – 13.8.14 |zobrazeno: 9725x, komentářů: 22
Pár kousků z tropů – 22.7.14 |zobrazeno: 8278x, komentářů: 4
Zas přibylo pár lahviček – 17.7.14 |zobrazeno: 8273x, komentářů: 17
Můj první zákopák – 14.7.14 |zobrazeno: 8506x, komentářů: 9
Dohledávka v "Údolí sudeťáčků" – 7.7.14 |zobrazeno: 8359x, komentářů: 16
Faléry, knofle, mince... – 17.6.14 |zobrazeno: 9064x, komentářů: 15
Sudeťáček z Údolí sudeťáčků – 11.6.14 |zobrazeno: 9459x, komentářů: 23
Ze šumavského smeťáčku – 23.5.14 |zobrazeno: 8839x, komentářů: 15
Určení žetonu – 28.4.14 |zobrazeno: 8374x, komentářů: 4
Kámen neudržel tajemství – 3.4.14 |zobrazeno: 9270x, komentářů: 20
Z březnových vycházek – 19.3.14 |zobrazeno: 8731x, komentářů: 12
Závaží – 6.3.14 |zobrazeno: 8447x, komentářů: 7
Medaile Za obranu Kavkazu – 3.3.14 |zobrazeno: 9042x, komentářů: 10
Něco z posledních vycházek – 20.2.14 |zobrazeno: 8265x, komentářů: 17
Kde ty loňské přezky jsou... – 29.1.14 |zobrazeno: 8982x, komentářů: 19
Ještě z vánočního hledání – 13.1.14 |zobrazeno: 8389x, komentářů: 12
Poslední podzimní výlet – 9.1.14 |zobrazeno: 8592x, komentářů: 15

 
Články:

Nýrské muzeum vydalo Česká bojiště – 1.8.19 |zobrazeno: 1059x
Cesta na Měsíc podle Life – 19.7.19 |zobrazeno: 1036x, komentářů: 5
Ražby a emise k 100. výročí ČSR – 15.12.18 |zobrazeno: 2639x, komentářů: 3
Den válečných veteránů v Praze – 9.11.18 |zobrazeno: 2804x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil IV. – 26.9.18 |zobrazeno: 2990x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil III. – 19.9.18 |zobrazeno: 3442x, komentářů: 2
První ročník v Jedovnici se vydařil II. – 17.9.18 |zobrazeno: 3290x, komentářů: 1
První ročník v Jedovnici se vydařil I. – 17.9.18 |zobrazeno: 3743x, komentářů: 2
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 13.6.18 |zobrazeno: 5858x, komentářů: 5
SLOUP 2018 - Opět jsme se náramně bavili – 4.6.18 |zobrazeno: 5843x, komentářů: 6
Tradiční jarní Šumava s Karlem – 12.4.18 |zobrazeno: 5588x, komentářů: 3
Rozloučení a setkání s legendami – 15.8.17 |zobrazeno: 4755x, komentářů: 1
Sloup 2017 III. – 10.6.17 |zobrazeno: 7793x, komentářů: 2
Opět jsme se bavili ve Sloupu II. – 26.5.17 |zobrazeno: 7218x, komentářů: 5
Opět jsme se bavili ve Sloupu – 25.5.17 |zobrazeno: 8008x, komentářů: 7
Přednáška: SS-Totenkopfring – 30.4.17 |zobrazeno: 15831x, komentářů: 14
Za Kelty v Týnci nad Labem – 4.2.17 |zobrazeno: 10881x, komentářů: 5
Přednáška Acciho "Fryšava 1945" – 11.11.16 |zobrazeno: 8896x, komentářů: 2
Zavírání Šumavy – 8.11.16 |zobrazeno: 8248x, komentářů: 6
V Protivanově jsme se bavili již počtvrté – 8.10.16 |zobrazeno: 8375x, komentářů: 2
V Protivanově jsem se bavili již počtvrté – 30.9.16 |zobrazeno: 8215x, komentářů: 8
Sloup vašima očima – 1.6.16 |zobrazeno: 7781x, komentářů: 3
Vydařený Sloup 2016 IV. – 31.5.16 |zobrazeno: 8259x, komentářů: 2
Vydařený Sloup 2016 III. – 27.5.16 |zobrazeno: 8827x, komentářů: 10
Vydařený Sloup 2016 II. – 26.5.16 |zobrazeno: 7931x, komentářů: 5
Další poutavé putování za Římany – 4.5.16 |zobrazeno: 9049x, komentářů: 1
Pozvánka na unikátní výstavu – 15.4.16 |zobrazeno: 8035x, komentářů: 3
PF 2016: vybrali jste tu nej – 11.1.16 |zobrazeno: 8049x, komentářů: 2
PF 2016: opět vybíráme tu nejzajímavější – 10.1.16 |zobrazeno: 8477x, komentářů: 16
V Bělorusku přituhuje – 23.12.15 |zobrazeno: 8121x, komentářů: 8
Oppidum Stradonice a detektorové výzkumy – 22.12.15 |zobrazeno: 10363x, komentářů: 4
Pozvánka na výstavu: Smrtí to nekončí – 24.9.15 |zobrazeno: 8096x, komentářů: 7
Protivanov 2015 – II. – 18.9.15 |zobrazeno: 8571x, komentářů: 8
Protivanov 2015 - I. – 18.9.15 |zobrazeno: 7967x, komentářů: 13
Výstava: Poklady doby bronzové – 17.7.15 |zobrazeno: 8133x
Svědectví nálezu: australský ešus 1940 – 29.6.15 |zobrazeno: 8114x, komentářů: 4
Legenda A-2: umění na leteckých bundách – 11.6.15 |zobrazeno: 9814x, komentářů: 17
Jak se oblékal Sloup – 1.6.15 |zobrazeno: 8566x, komentářů: 8
SLOUP 2015 I. – 24.5.15 |zobrazeno: 8626x, komentářů: 6
SLOUP 2015 II. – 24.5.15 |zobrazeno: 8538x, komentářů: 4
Držme Romanovi palce – 3.4.15 |zobrazeno: 8566x, komentářů: 42
Chcete vlastnit kus Atlantického valu? – 31.3.15 |zobrazeno: 7736x, komentářů: 5
Dvě pozoruhodné výstavy v Boskovicích – 9.2.15 |zobrazeno: 8129x, komentářů: 2
PF 2015: vybrali jste tu nej! – 10.1.15 |zobrazeno: 8297x, komentářů: 7
Výstava o čs. legiích ve Vlašimi – 7.11.14 |zobrazeno: 8286x, komentářů: 11
Poutavé putování za Římany – 30.10.14 |zobrazeno: 9159x, komentářů: 6
Soutěž o ceny: „Velká válka“ v nálezech – 10.10.14 |zobrazeno: 9173x, komentářů: 19
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 8070x, komentářů: 8
V Protivanově jsme se opět dobře bavili – 30.9.14 |zobrazeno: 9165x, komentářů: 10
Za tej první vojny – 25.9.14 |zobrazeno: 7810x, komentářů: 11
Festivalový den v Libyni u Lubence – 13.9.14 |zobrazeno: 8426x, komentářů: 5
Nová rubrika „Velká válka – soutěž" – 29.8.14 |zobrazeno: 8209x
12. Tankový den v Lešanech tuto sobotu – 28.8.14 |zobrazeno: 8273x
Výstava o bombardování Brna – 21.8.14 |zobrazeno: 9010x, komentářů: 3
Krádež raritních zlatých mincí – 18.8.14 |zobrazeno: 9229x, komentářů: -12
Archemapp - konečně pořádek v nálezech – 11.7.14 |zobrazeno: 9760x, komentářů: 27
Vyhlášena čtvrtá "zbraňová amnestie" – 7.7.14 |zobrazeno: 11198x, komentářů: 32
V Dupárně v Kynšperku to v sobotu žilo – 1.7.14 |zobrazeno: 7710x, komentářů: 18
V pražské zoo padaly "zlaťáky" – 30.6.14 |zobrazeno: 8874x, komentářů: 14
Pozvánka na výstavu o hledání v ZOO – 21.6.14 |zobrazeno: 8656x, komentářů: 3
Odešla legenda podmořského hledání – 19.6.14 |zobrazeno: 8673x, komentářů: 10
Pozvánka na výstavu do Bechyně – 12.6.14 |zobrazeno: 8166x, komentářů: 1
Poklady, které mění pohled na historii – 7.6.14 |zobrazeno: 8785x, komentářů: 4
I takový byl letošní Sloup I. – 23.5.14 |zobrazeno: 7829x, komentářů: 16
I takový byl letošní Sloup II. – 23.5.14 |zobrazeno: 8718x, komentářů: 4
Sloup 2014 - rekordní účast – 15.5.14 |zobrazeno: 8468x, komentářů: 26
Co jsme se dozvěděli o "počeťácích" – 31.3.14 |zobrazeno: 11481x, komentářů: 6
Archeolog versus detektorář – 22.2.14 |zobrazeno: 8379x, komentářů: 25
Nalezen legendární poklad Nibelungů? – 21.2.14 |zobrazeno: 10839x, komentářů: 10
Seminář archeologové a hledači v ARÚ AV – 31.1.14 |zobrazeno: 11100x, komentářů: 91
PF 2014: vybrali jsme tu nej – 10.1.14 |zobrazeno: 8514x, komentářů: 17
PF 2014: vybíráme tu nejzajímavější – 6.1.14 |zobrazeno: 9109x, komentářů: 38
Veselá vánoční soutěž - vyhlášení – 28.12.13 |zobrazeno: 8919x, komentářů: 30
Veselá vánoční soutěž o ceny – 23.12.13 |zobrazeno: 9032x, komentářů: 400
Půdovky na titulní stránce – 19.12.13 |zobrazeno: 8471x, komentářů: 10
Nálezy antických mincí v Čechách – 17.12.13 |zobrazeno: 9485x, komentářů: 7
Rytířské řády v Hodoníně – 4.12.13 |zobrazeno: 11497x, komentářů: 7
Výstava Po stopách Germánů – 30.10.13 |zobrazeno: 8186x, komentářů: 2
Zlato v …. – 25.10.13 |zobrazeno: 9677x, komentářů: 6
Archeologie přemyslovských Čech – 16.10.13 |zobrazeno: 8288x, komentářů: 3
Nugget Zlatá noha pokořil aukční rekord – 2.10.13 |zobrazeno: 8629x, komentářů: 2
Peníze habsburských panovníků – 26.9.13 |zobrazeno: 8520x, komentářů: 2
Zajímavá výstava v Kolíně – 23.9.13 |zobrazeno: 8192x, komentářů: 4
První setkání hledačů v Protivanově – 20.9.13 |zobrazeno: 9220x, komentářů: 37

 
Půdovky atd.:

Veledůstojný blahorodý pán... – 13.2.19 |zobrazeno: 2017x, komentářů: 9
Poradí někdo? – 18.9.18 |zobrazeno: 3230x, komentářů: 6
Hugo Köller Solingen – 27.8.18 |zobrazeno: 3540x, komentářů: 3
Co všechno asi odmykaly? – 20.10.17 |zobrazeno: 4725x, komentářů: 7
Pozdrav z dovolené – 10.8.16 |zobrazeno: 7733x, komentářů: 10
Úklid půdy pokračuje – 23.10.15 |zobrazeno: 7775x, komentářů: 5
Úklid na půdě – 10.10.14 |zobrazeno: 8174x, komentářů: 11

 
Odkrytá historie:

Japonští archeologové trefili jackpot – 19.9.18 |zobrazeno: 6352x, komentářů: 5
Poklad ještě nevydal všechna tajemství – 18.9.18 |zobrazeno: 7037x, komentářů: 6
Hledač našel dva 600 let staré prsteny – 9.10.17 |zobrazeno: 12232x, komentářů: 6
Sporťák ležel v zemi půl století – 15.9.17 |zobrazeno: 11953x, komentářů: 1
V Egyptě objevili 2000 let staré hrobky – 17.8.17 |zobrazeno: 8899x, komentářů: 2
Objev "zlatého vlka" – 15.7.17 |zobrazeno: 12248x, komentářů: 2
Poklad pod podlahou – 26.1.17 |zobrazeno: 36247x, komentářů: 29
Tajemství přívěsku ze Sobiboru – 17.1.17 |zobrazeno: 13478x, komentářů: 9
Hledač našel vzácné vikingské mince – 7.12.16 |zobrazeno: 15939x, komentářů: 5
Studenti našli poklad římských mincí – 26.7.16 |zobrazeno: 13493x, komentářů: 3
Největší nález vikingského zlata v Dánsku – 21.6.16 |zobrazeno: 14547x, komentářů: 7
Vrak na Pobřeží kostlivců vydal poklad – 10.6.16 |zobrazeno: 13984x, komentářů: 7
Zlatý poklad Bójů nalezen v Horním Rakousk – 9.6.16 |zobrazeno: 14680x, komentářů: 3
Objevena první vrstva londýnské historie – 2.6.16 |zobrazeno: 12251x, komentářů: 3
"Chytřejší Enigma" za tři stovky – 31.5.16 |zobrazeno: 12938x, komentářů: 3
Nalezena „ponorka duchů" z WW II. – 27.5.16 |zobrazeno: 12917x, komentářů: 2
Dvojité dno hrnku z Osvětimi ukrývalo šper – 19.5.16 |zobrazeno: 12330x, komentářů: 3
Prospektor našel největší nugget... – 14.5.16 |zobrazeno: 11851x, komentářů: 1
Dánský hledač objevil vikingský poklad – 28.4.16 |zobrazeno: 11218x, komentářů: 4
Co bylo ve vikingském "sudeťákovi" – 6.4.16 |zobrazeno: 9890x, komentářů: 7
Pořádné štěstí začátečníka – 31.3.16 |zobrazeno: 9662x, komentářů: 2
Další námořní hádanka objasněna – 24.3.16 |zobrazeno: 9091x, komentářů: 4
Turistka našla vzácnou Trajánovu minci – 17.3.16 |zobrazeno: 9906x, komentářů: 10
Britský hledač objevil anglosaské sídliště – 10.3.16 |zobrazeno: 8418x, komentářů: 5
Poklady objevené hledači na výstavě – 4.3.16 |zobrazeno: 9256x, komentářů: 2
Školák našel sošku starou 3400 let – 26.2.16 |zobrazeno: 8860x, komentářů: 9
Buldozerista našel římany za šest milionů – 12.2.16 |zobrazeno: 9110x, komentářů: 8
Rok 2015: Velké objevy v archeologii IV. – 28.1.16 |zobrazeno: 9084x, komentářů: 2
Rok 2015: Velké objevy v archeologii III. – 17.1.16 |zobrazeno: 8960x, komentářů: 3
Rok 2015: Velké objevy v archeologii II. – 9.1.16 |zobrazeno: 8517x, komentářů: 2
Dva depoty z Ukrajiny – 23.12.15 |zobrazeno: 8837x, komentářů: 3
Mince z pokladu přepisují historii – 22.12.15 |zobrazeno: 10013x, komentářů: 10
Nejstarší známý zlatý šperk v Evropě? – 28.11.15 |zobrazeno: 9700x, komentářů: 3
Životní nález britského hledače – 18.11.15 |zobrazeno: 9230x, komentářů: 4
Depůtek po čínsku – 11.11.15 |zobrazeno: 9480x, komentářů: 11
Český denár v stříbrném pokladu v Dánsku – 5.11.15 |zobrazeno: 10038x, komentářů: 4
V Egejském moři objeveno 22 vraků – 5.11.15 |zobrazeno: 8710x, komentářů: 3
Neznámé snímky Titaniku – 19.10.15 |zobrazeno: 9098x, komentářů: 5
Prsten manželky Jindřicha VIII.? – 15.10.15 |zobrazeno: 10949x, komentářů: 6
Poklad Quinta Fulviuse – 14.10.15 |zobrazeno: 9570x, komentářů: 3
Tajemný vlak ve Walbrzychu – 6.10.15 |zobrazeno: 13897x, komentářů: 16
Pole plné římských depotů – 6.10.15 |zobrazeno: 9116x
Vikingské mince nalezeny ve Walesu – 19.9.15 |zobrazeno: 9851x, komentářů: 3
Poklad římských mincí nalezen v Sofii – 16.9.15 |zobrazeno: 10011x, komentářů: 32
Depot tolarů a dukátů – 16.9.15 |zobrazeno: 12347x, komentářů: 12
Aztékové krutě demonstrovali svou moc – 21.8.15 |zobrazeno: 9691x, komentářů: 4
Štědrá Florida – 20.8.15 |zobrazeno: 8948x, komentářů: 5
Jak pohřbít čarodějnici – 10.8.15 |zobrazeno: 10255x, komentářů: 2
Letouny ztracené v Pacifiku – 31.7.15 |zobrazeno: 10133x, komentářů: 12
Hledač našel zlaté mince z Říšské banky – 16.7.15 |zobrazeno: 13752x, komentářů: 16
Hledači navedli archeology na poklad – 15.7.15 |zobrazeno: 10560x, komentářů: 6
Detektorář našel zachovalý římský hrob – 10.7.15 |zobrazeno: 9609x, komentářů: 2
Německý bunkr z WW II. otevřen – 16.6.15 |zobrazeno: 10349x, komentářů: 5
Zlatý skytský poklad nese stopy opia – 6.6.15 |zobrazeno: 9736x, komentářů: 9
I v Irsku nacházejí psi poklady – 23.5.15 |zobrazeno: 9106x, komentářů: 5
Stříbro z SS City of Cairo vyzvednuto – 15.4.15 |zobrazeno: 8933x, komentářů: 11
Z moře do vzduchu – 9.4.15 |zobrazeno: 9152x, komentářů: 29
Vyráběli neandertálci šperky? – 27.3.15 |zobrazeno: 8947x, komentářů: 3
V Argentině objeven tajný úkryt nacistů – 24.3.15 |zobrazeno: 10678x, komentářů: 1
Amatérský archeolog našel další unikát – 23.3.15 |zobrazeno: 11818x, komentářů: 2
Knihovna ukrývala poklad mincí – 22.3.15 |zobrazeno: 11226x, komentářů: 6
Unikátní objevy amatérských archeologů – 15.3.15 |zobrazeno: 10424x, komentářů: 9
Mimořádný objev keltského hrobu – 10.3.15 |zobrazeno: 11983x, komentářů: 19
Tajemství čínské mumie – 9.3.15 |zobrazeno: 10849x, komentářů: 12
Iwodžima – 70. výročí „ikonické“ bitvy – 27.2.15 |zobrazeno: 9592x, komentářů: 1
„We also served!“ – 23.2.15 |zobrazeno: 9570x, komentářů: 7
3500 let starý poklad nalezen v Polsku – 23.2.15 |zobrazeno: 10855x, komentářů: 13
Poklad z Berthouville byl restaurován – 17.2.15 |zobrazeno: 9913x, komentářů: 7
Co vše můžeme nalézt z doby bronzové... – 13.2.15 |zobrazeno: 9432x, komentářů: 3
Detektorář vykopal "opilého staříka" – 8.2.15 |zobrazeno: 9587x, komentářů: 3
Co se stalo v den zvaný Halcyon? – 18.1.15 |zobrazeno: 9489x, komentářů: 1
Kousky vikingské kořisti z Irska nalezeny v Norsku – 16.1.15 |zobrazeno: 9055x, komentářů: 1
Fotoaparát z Atlantického valu – 16.1.15 |zobrazeno: 9488x, komentářů: 6
Knoflík z vánočního příměří WW I. 1914 – 8.1.15 |zobrazeno: 9457x, komentářů: 6
Happy Christmas II. nová fota + video – 7.1.15 |zobrazeno: 9291x, komentářů: 11
Happy Christmas za 35 milionů – 7.1.15 |zobrazeno: 9627x, komentářů: 5
Smuteční prsten prohlášen za poklad – 29.12.14 |zobrazeno: 10166x, komentářů: 4
Hitlerův kluzák opět vzlétl – 22.12.14 |zobrazeno: 9905x, komentářů: 6
Depot keltských mincí vydává zlato – 19.12.14 |zobrazeno: 11937x, komentářů: 12
Vánoce a´la NSDAP – 18.12.14 |zobrazeno: 9801x, komentářů: 4
Další útok na koncentrační tábor – 17.12.14 |zobrazeno: 11336x, komentářů: 3
Na „švýcara“ měli patent už Římané – 5.12.14 |zobrazeno: 9570x, komentářů: 6
Hledači poodhalují historii svého kraje – 5.12.14 |zobrazeno: 9663x, komentářů: 2
Poklad římského stříbra – 28.11.14 |zobrazeno: 9343x, komentářů: 6
V Karibiku nalezen vrak holandské lodi – 25.11.14 |zobrazeno: 9442x, komentářů: 3
Nemocniční scan odhalil tajemství poháru – 20.11.14 |zobrazeno: 9412x, komentářů: 4
Detektorář nalezl poklad Vikingů – 18.10.14 |zobrazeno: 11992x, komentářů: 8
Svědectví Seelowských výšin – 12.10.14 |zobrazeno: 11101x, komentářů: 20
Bombardér vyzdvižen po 70 letech z moře – 12.10.14 |zobrazeno: 9432x, komentářů: 3
„Psí známky“ se vrátily po 70 letech – 24.9.14 |zobrazeno: 10327x, komentářů: 2
Nalezen další "irský Ötzi" – 18.9.14 |zobrazeno: 9453x, komentářů: 6
WWII: Dny před tím (3) – 12.9.14 |zobrazeno: 9040x, komentářů: 2
Na Sibiři nalezen US bombardér z WWII – 9.9.14 |zobrazeno: 10636x, komentářů: 7
WWII: Dny před tím (2) – 4.9.14 |zobrazeno: 8834x, komentářů: 3
Hitlerova fotografie jde do dražby – 2.9.14 |zobrazeno: 9186x, komentářů: 7
Instalatér odkryl na zahradě lágr – 2.9.14 |zobrazeno: 9834x, komentářů: 7
Útok na Kisku: památky na kuriózní bitvu – 2.9.14 |zobrazeno: 10446x, komentářů: 12
Poklad nalezen při demolici starého domu – 28.8.14 |zobrazeno: 9817x, komentářů: 5
WWII: Dny před tím I. – 28.8.14 |zobrazeno: 8679x, komentářů: 3
200 let starý „drink“ nalezen ve vraku – 21.8.14 |zobrazeno: 9449x, komentářů: 3
Nejcennější depot mincí v USA v prodeji – 17.8.14 |zobrazeno: 10369x, komentářů: 2
Školáci našli 4300 let starý zlatý šperk – 15.8.14 |zobrazeno: 9974x, komentářů: 6
Zlatý poklad v Normandii z II. WW – 12.8.14 |zobrazeno: 10060x, komentářů: 11
Chemické zbraně v mořích stále hrozí – 18.7.14 |zobrazeno: 10215x, komentářů: 9
Poklad dvou civilizací – 9.7.14 |zobrazeno: 8986x, komentářů: 3
Zákop v Ardenách vydal své tajemství – 7.7.14 |zobrazeno: 9860x, komentářů: 13
Hitler: Těžce na cvičišti... – 7.7.14 |zobrazeno: 9034x, komentářů: 5
Mlčeti zlato! – 6.6.14 |zobrazeno: 9968x, komentářů: 7
Výstava v Přerově o víkendu končí – 1.6.14 |zobrazeno: 9153x, komentářů: 22
"Titanik 19. století" vydává další zlato – 23.5.14 |zobrazeno: 10759x, komentářů: 7
Válku je nejprve slyšet... – 23.5.14 |zobrazeno: 9373x, komentářů: 4
Obrovský poklad či obří kachna? – 12.4.14 |zobrazeno: 8828x, komentářů: 6
Místa duchů II. Základna RAF Molesworth – 8.4.14 |zobrazeno: 9014x, komentářů: 3
1800 let starý dopis vojáka rozluštěn – 31.3.14 |zobrazeno: 8617x, komentářů: 7
Ledovce vydaly munifikovaná těla vojáků – 21.3.14 |zobrazeno: 11274x, komentářů: 26
Místa duchů I. Loď duchů – 20.3.14 |zobrazeno: 10636x, komentářů: 22
Poklady doby bronzové – 10.3.14 |zobrazeno: 9555x, komentářů: 15
Velká odměna pro nálezce pokladu – 8.3.14 |zobrazeno: 10054x, komentářů: 54
V Praze nalezen velký depot mincí – 6.3.14 |zobrazeno: 8818x, komentářů: 26
Nalezen největší depot v historii USA – 28.2.14 |zobrazeno: 10508x, komentářů: 16
Liberator se natrvalo vrátil do Nepomuku – 28.2.14 |zobrazeno: 9362x, komentářů: 18
Bouře odkrývají nebezpečnou historii – 27.2.14 |zobrazeno: 9959x, komentářů: 6
Vikingové: Život a legenda – 7.2.14 |zobrazeno: 10956x, komentářů: 6
"Zlatý anděl" viděl konec Války růží – 31.1.14 |zobrazeno: 9249x, komentářů: 12
Záhada smrti Alexandra Velikého – 19.1.14 |zobrazeno: 11951x, komentářů: 7
Cestovní zpráva z archeologické besídky – 20.12.13 |zobrazeno: 9301x, komentářů: 10
Můj životní nález – 12.12.13 |zobrazeno: 8702x, komentářů: 19
Jackpot za 462 000 liber – 12.12.13 |zobrazeno: 8936x, komentářů: 8
Po stopách dopisu svobodníka Eddingtona – 6.12.13 |zobrazeno: 8523x, komentářů: 9
Poklady z kalné River Wear – 6.12.13 |zobrazeno: 9284x, komentářů: 13
Přemysl Otakar II. ve Svaté zemi – 3.12.13 |zobrazeno: 9617x, komentářů: 8
Masonův poklad - dvakrát nalezený – 2.12.13 |zobrazeno: 9408x, komentářů: 10
Zlatý Licinius za 48 000 dolarů – 1.12.13 |zobrazeno: 8984x, komentářů: 24
Zlaté štěstí začátečníka – 25.11.13 |zobrazeno: 11369x, komentářů: 21
Švédové našli „zlaté" hlavy Vikingů – 21.11.13 |zobrazeno: 9499x, komentářů: 11
Unikátní nález detektorem II. – 16.11.13 |zobrazeno: 11434x, komentářů: 8
Unikátní nález detektorem – 11.11.13 |zobrazeno: 9397x, komentářů: 7
Statistika pokladů – 7.11.13 |zobrazeno: 9118x, komentářů: 3
Hledači a archeologové v Británii – 4.11.13 |zobrazeno: 9668x, komentářů: 12
Jackpot od Pobřeží pokladů – 25.10.13 |zobrazeno: 9191x, komentářů: 4
Vydají zavraždění Vikingové tajemství? – 24.10.13 |zobrazeno: 9599x, komentářů: 9
Nedopovězený příběh – 23.10.13 |zobrazeno: 9490x, komentářů: 9
Nugget za všechny prachy – 21.10.13 |zobrazeno: 10642x, komentářů: 10
Boj o asyrský poklad skončil – 17.10.13 |zobrazeno: 8971x, komentářů: 12
Nejkratší vyznání – 16.10.13 |zobrazeno: 9434x, komentářů: 5
Jezero Titicaca vydalo další poklad – 15.10.13 |zobrazeno: 9867x, komentářů: 9
Jak "Mezek" pokořil Spitfiry – 10.10.13 |zobrazeno: 9888x, komentářů: 13
Magnetické vlny zkoumají lodě duchů – 7.10.13 |zobrazeno: 9572x, komentářů: 5
USA na sebe téměř svrhly vodíkovou bombu – 1.10.13 |zobrazeno: 9163x, komentářů: 7
Objevena Kristova bájná Dalmanuta? – 30.9.13 |zobrazeno: 10346x, komentářů: 4
Kurgan skrýval poklad Sarmatů – 24.9.13 |zobrazeno: 11162x, komentářů: 10
Zapomenuté římské tažení – 20.9.13 |zobrazeno: 9541x, komentářů: 7
Hesse prý zabili Britové – 17.9.13 |zobrazeno: 9121x, komentářů: 6
Bahno ukrývalo poklad z WW II. – 16.9.13 |zobrazeno: 13111x, komentářů: 18
Letecké snímky odkryly hrob bojovníka – 15.9.13 |zobrazeno: 9857x, komentářů: 21
Největší depot mincí potřebuje peníze – 13.9.13 |zobrazeno: 9641x, komentářů: 18
Muzeum v atomovém bunkru – 11.9.13 |zobrazeno: 9223x, komentářů: 7
Poklad z Křížového vrchu vystaven – 10.9.13 |zobrazeno: 9577x, komentářů: 25
U Chrámové hory objeven zlatý poklad – 10.9.13 |zobrazeno: 9393x, komentářů: 7
Nejsme trošku troškaři? – 10.9.13 |zobrazeno: 8970x, komentářů: 5
Nalezen hrob Attily? – 1.1.70 |zobrazeno: 10357x, komentářů: 8

 
Soutěže:

Výsledky soutěže o ceny - 100. výročí ČSR – 16.12.18 |zobrazeno: 2964x, komentářů: 7
Velká válka: doteky historie – 19.11.14 |zobrazeno: 10246x, komentářů: 8

 Teknetics Eurotek PRO - Detektor kovů Příslušenství - detektory
XP cívka 27cm na 18kHz - Detektory kovů
XP cívka 27cm na 18kHz


Cena: 5390 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 1000 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Kde to nejvíce žije?
Pracka identifikacia
zob.: 4596x, kom.: 19
Prosím o určení
zob.: 5480x, kom.: 18
Prosím o pomoc
zob.: 1718x, kom.: 15
Prázdninové nálezy
zob.: 2574x, kom.: 14
Určení odznaku
zob.: 1072x, kom.: 13

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Vyzkoušejte rýžování zlata - detektory kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2019, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ